Greenscreen

Statens medieråd/BRIS

Barnen, BRIS och IT presentation av rapport 

MåVäl

Simulerad studio

Om Mögelsanering

Simulerad studio

Humanguide Cards

Utbildning av verktyg för teambuilding
(delvis greenscreen)

von Steadingk Kommunikation

PR film för dokumentering av memoarer

Socialstyrelsen

Allmänna råd om ledningssystem

CV video

Demo