Utbildning

Statens medieråd/BRIS

Barnen, BRIS och IT presentation av rapport 
(greenscreen)

Humanguide Cards

Utbildning av verktyg för teambuilding
(delvis greenscreen)

Socialstyrelsen

Allmänna råd om ledningssystem
(greenscreen)

Statens medieråd

Ungar och medier 2015
(Live)

Veeam Software

Veeam Management Pack v.7 sw release
(Live)