Kunder

Genom åren har vi byggt upp bra relationer med ett antal kunder som vi levererat olika typer av filmer till, både återkommande och enstaka projekt.

  • Svenska Filminstitutet
  • Statens medieråd
  • Rädda Barnen
  • Socialstyrelsen
  • Alfa Laval
  • Visma
  • Lexicon
  • Veeam Software
  • Gröna Lund
  • Keolis
  • Artist och Eventbolaget
  • Picapen
  • von Stedingk Kommunikation
  • Gone & Green
  • Sveriges Veterinärförbund
  • ITO Nordic
  • ZAP PR
  • Petré Event o PR
  • Essinge konferenscenter
  • Albert Production
  • Harpans Redovisning
  • Fjällfrid
  • Cooltype
  • Humankonsult
  • Brappies
  • BNI